Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Четиридесето Народно събрание на Република България по повод на подаването на природен газ и настъпилите във връзка с това кризисни явления
Сигнатура 954-03-1
Дата на постъпване 12/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология