Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за задължаване на Министерски съвет да осъществи процедури за включване в работен режим на I, II, III и IV - ти реактори на АЕЦ "Козлодуй"
Сигнатура 954-02-1
Дата на постъпване 08/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология