Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Министерство на външните работи да извърши необходимите действия за поставяне на паметна плоча на сградата, където е бил подписан Санстефанския мирен договор през 1878 г.
Сигнатура 154-02-10
Дата на постъпване 03/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология