Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Четиридесетото Народно събрание по повод побоя, нанесен на българския журналист Огнян Стефанов в нощта на юбилея на независимостта
Сигнатура 854-03-11
Дата на постъпване 23/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология