Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на постоянна парламентарна Комисия за наблюдение и контрол на Държавната агенция "Национална сигурност" и използването на специални разузнавателни средства
Сигнатура 854-02-95
Дата на постъпване 12/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология