Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Народното събрание
Сигнатура 854-02-94
Дата на постъпване 12/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология