Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване
Сигнатура 354-02-30
Дата на постъпване 05/03/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология