Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация относно 70-тата годишнина от спасяването на цялата българска еврейска общност и почитане на паметта на жертвите на Холокоста
Сигнатура 354-03-5
Дата на постъпване 01/03/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология