Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит за съответствие при финансовото управление на Технически университет - гр. София за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Сигнатура 254-02-94
Дата на постъпване 28/06/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология