Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на тема "Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда" за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.
Сигнатура 254-02-92
Дата на постъпване 28/06/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология