Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация по повод терористичния акт на летище "Сарафово" на 18.07.2012 г.
Сигнатура 254-03-7
Дата на постъпване 19/07/2012
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология