Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спешен ремонт на мостове и виадукти от Републиканската пътна мрежа
Сигнатура 254-02-85
Дата на постъпване 30/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология