Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността през 2011 г.
Сигнатура 220-00-34
Дата на постъпване 29/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология