Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2011 г.
Сигнатура 211-00-5
Дата на постъпване 28/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология