Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разисквания по питане № 254-05-76/29.03.2012 г. от народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова до г-н Симеон Дянков, заместник-министър председател и министър на финансите, относно Национална програма за реформи
Сигнатура 254-02-78
Дата на постъпване 04/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология