Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод двадесетата годишнина от приемането на Република България за член на Съвета на Европа
Сигнатура 254-03-5
Дата на постъпване 02/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология