Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в ръководството и състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 254-02-43
Дата на постъпване 15/03/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология