Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев до г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно мерките за намаляване на младежката безработица
Сигнатура 254-02-36
Дата на постъпване 09/03/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология