Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на доклада на министъра на финансите във връзка с решение на Народното събрание относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец
Сигнатура 154-02-13
Дата на постъпване 11/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология