Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно компенсиране ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
Сигнатура 154-02-16
Дата на постъпване 18/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология