Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване съгласие служебното правителство, назначено от Президента при условията на чл. 99, ал. 5 от Конституцията, да води преговори и да сключва договори за външни заеми с други държави, Европейския съюз и неговите институции, както и с други международни организации и финансови институции, при условия на последваща ратификация от Народното събрание
Сигнатура 454-02-93
Дата на постъпване 29/07/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология