Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Сигнатура 402-03-9
Дата на постъпване 04/07/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология