Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г.
Сигнатура 402-03-7
Дата на постъпване 20/06/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология