Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по доклада на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Сигнатура 654-02-97
Дата на постъпване 09/08/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/05/2006 - приет(зала второ гласуване)