Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2004 година
Сигнатура 602-03-20
Дата на постъпване 17/08/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/07/2006 - приет(зала второ гласуване)