Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за разрешаване изпращането и използването на фрегатата "Дръзки" за участие във Военноморския контингент на ЮНИФИЛ в Ливан в изпълнение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност но ООН
Сигнатура 602-03-22
Дата на постъпване 03/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/05/2006 - приет(зала второ гласуване)