Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
Сигнатура 654-02-104
Дата на постъпване 03/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/06/2006 - приет(зала първо гласуване)