Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Сметната палата за 2005 г.
Сигнатура 624-00-23
Дата на постъпване 10/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/09/2006 - приет(зала второ гласуване)