Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 654-02-107
Дата на постъпване 24/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/06/2006 - приет(зала второ гласуване)