Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
Сигнатура 654-02-111
Дата на постъпване 07/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/06/2006 - приет(зала второ гласуване)