Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 602-03-24
Дата на постъпване 20/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/06/2006 - приет(зала второ гласуване)