Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за вземане на акт от Морската трудова конвенция, 2006 г.
Сигнатура 602-03-26
Дата на постъпване 28/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/07/2006 - приет(зала първо гласуване)