Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи, подлежащи на възстановяване по смисъла на Закона за собствеността върху ползването на земеделските земи
Сигнатура 754-02-1
Дата на постъпване 04/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/10/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 31/01/2008 - приет(зала второ гласуване)