Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по втория проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа
Сигнатура 702-03-2
Дата на постъпване 16/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/06/2006 - приет(зала второ гласуване)