Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Сигнатура 554-02-99
Дата на постъпване 06/12/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/12/2005 - приет(зала второ гласуване)