Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране директор на Агенцията за чуждестранна помощ
Сигнатура 554-02-101
Дата на постъпване 08/12/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/03/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/03/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/03/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/04/2006 - приет(зала второ гласуване)