Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
Сигнатура 554-02-105
Дата на постъпване 19/12/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2005 - приет(зала второ гласуване)