Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за прекратяване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за гражданско-военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав от лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава на холандски военен контингент и кадрови военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури
Сигнатура 502-03-3
Дата на постъпване 22/12/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология