Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България да изработи ясни професионални критерии за участие на политически лица в ръководствата на държавни фирми и фирми с преобладаващо държавно участие
Сигнатура 654-02-13
Дата на постъпване 30/01/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/12/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/12/2007 - приет(зала първо гласуване)