Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на българското правителство да започне незабавни преговори за изплащане на иракския дълг към България
Сигнатура 654-02-17
Дата на постъпване 16/02/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология