Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване ръководството на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 654-02-18
Дата на постъпване 17/02/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/02/2006 - приет(зала второ гласуване)