Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на секретари на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 654-02-23
Дата на постъпване 07/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)