Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 654-02-27
Дата на постъпване 07/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/02/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 16/02/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/02/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/04/2006 - приет(зала второ гласуване)