Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници
Сигнатура 654-02-36
Дата на постъпване 14/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/12/2005 - приет(зала второ гласуване)