Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 195 за развитието на човешките ресурси, 2004 г., приета на 92-ата сесия на Международната конференция на труда
Сигнатура 602-03-7
Дата на постъпване 17/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/01/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/02/2006 - приет(зала второ гласуване)