Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.)
Сигнатура 602-03-8
Дата на постъпване 27/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/02/2006 - приет(зала второ гласуване)