Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин относно подписан с офшорната фирма "Ай Дж. Интернешънъл Инк" договор за лобиране и консултации
Сигнатура 654-02-42
Дата на постъпване 30/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/02/2006 - приет(зала второ гласуване)