Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 654-02-43
Дата на постъпване 31/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/02/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/02/2006 - приет(зала първо гласуване)