Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за увеличаване числения състав на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 654-02-47
Дата на постъпване 04/04/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/02/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/02/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/02/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/02/2006 - приет(зала второ гласуване)