Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Фидел Димитров Беев народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 627-00-11
Дата на постъпване 07/04/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/06/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)